Mostra totes les entrades de Adrià Pàmies

A l’ombra de l’Euromed (i IV): L’antic traçat de Freginals a Tortosa

Introducció

El quart i darrer article del conjunt correspon a una descripció detallada de la secció compresa entre Freginals i Tortosa. Aquest tram de línia va veure passar el seu darrer tren el 9 d’agost de 1996; si bé, certes zones encara van restar en servei alguns anys més o van ser assimilades pel nou traçat.

Foto 1. Antiga estació de Santa Bàrbara. Autor: Adrià Pàmies, 2007.
Foto 1. Antiga estació de Santa Bàrbara, amb la via completament desmantellada. Autor: Adrià Pàmies, 2007.

Així doncs, actualment la major part de l’antiga infraestructura és un lloc solitari on el pas dels trens és només un record. L’única excepció, és la part més propera a la capital del Baix Ebre, que forma part de la via verda del mateix nom, recuperant “certa” vida i utlitat social.

Traçat

Entre Tortosa i Freginals el traçat es desenvolupa majoritàriament per la plana i la terrassa al·luvial del riu Ebre. Només als voltants de Freginals el relleu és més accidentat a causa de la proximitat de la Serreta de Freginals i la Serra de Godall.

Plànol de la línia entre Freginals i Tortosa. Autor: Adrià Pàmies a partir de mapa topogràfic ICC.
Fig. 1. Plànol de la línia entre Freginals i Tortosa. Autor: Adrià Pàmies a partir de mapa topogràfic ICC.

Aquesta naturalesa extremadament suau, sobretot a la plana de la Galera, va contribuir que el ferrocarril tingués poques complicacions per discórrer per aquesta zona. Del traçat original del segle XIX només són remarcables les corbes de descens al riu Ebre, prop de Vinallop, i els revolts d’accés al viaducte de l’Ebre així com  la mateixa obra d’enginyeria.

Estat actual del viaducte del riu Ebre a Tortosa. Foto: Adrià Pàmies, 2013.
Foto 2. Estat actual del viaducte del riu Ebre a Tortosa. Foto: Adrià Pàmies, 2013.

L’itinerari esmentat es va mantenir invariable fins a la construcció del ferrocarril de la Pobla d’Híxar a Sant Carles de la Ràpita, que va arribar a Tortosa l’any 1941. Aleshores va sorgir el projecte de construir una nova estació de mercaderies compartida, prop del barri Tortosí de Ferreries.

Això va comportar el disseny d’una variant entre Vinallop i Tortosa per comunicar-la millor amb la línia de València. No obstant això, aquest nou traçat no va entrar en servei fins dècades més tard. L’original va ser desmantellat i, actualment, se’n conserven pocs vestigis.

Obra de drenatge ubicada entre Santa Bàrbara i . Foto: Adrià Pàmies, 2014.
Foto 3. Obra de drenatge ubicada entre Santa Bàrbara i Mianes. Foto: Adrià Pàmies, 2014.

A l’any 1996, el traçat que s’utilitzava era l’original amb la petita modificació citada anteriorment. Uns quants quilòmetres pròxims a l’estació de Freginals van ser integrats a la nova variant de Freginals a l’Aldea però la resta de la línia va ser desmantellada pocs anys després. A pesar d’això, encara va restar en servei el tram que unia Tortosa i l’estació de mercaderies, amb una activitat ja molt limitada.

DSC08603
Foto 4. Antiga plataforma entre Santa Bàrbara i Mianes. Foto: Adrià Pàmies, 2014.

Finalment, a l’any 2009, Adif va prendre la decisió de desmantellar aquest darrer ramal. Això va comportar, l’any 2013, la integració del viaducte per sobre de l’Ebre i l’antiga estació de mercaderies a la via verda del Baix Ebre.

Abans d’acabar l’apartat, també és necessari esmentar que, a Vinallop, estava prevista la bifurcació per a la línia cap a Sant Carles de la Ràpita. Finalment, a causa de l’abandonament del projecte, mai va entrar en servei.

Estacions

Entre Tortosa i Freginals només existien originalment dues estacions intermèdies: Mianes i Santa Bàrbara. Dècades més tard, com a resultat de la construcció del Ferrocarril de la Pobla d’Híxar es va construir l’estació de mercaderies conjunta, ja mencionada, a prop del barri tortosí de Ferreries.

Estacions21
Fig. 2. Plànols de les estacions del tram Freginals-Tortosa. Autor: Adrià Pàmies a partir de l’Ortofotomapa de l’ICC del 1994 i POUM de Santa Bàrbara.

D’aquesta darrera estació, l’any 1996, només se’n conservava l’apartador de l’empresa “Pinsos Fabra” i tenia l’agulla d’entrada al PK 191+8. Les instal·lacions en sí, constaven de dues vies mortes amb una bàscula i un cobert per fer les operacions. A pesar de que les edificacions es conserven, la major part de les vies van ser desmantellades o enterrades entre el 2009 i el 2013.

Carregador de l'empresa "Pinsos Fabra". Foto: Adrià Pàmies, 2007.
Foto 5. Carregador de l’empresa “Pinsos Fabra”. Foto: Adrià Pàmies, 2007.

La següent estació sentit València era la de Mianes. Més que una estació era un apartador tècnic ja quedava molt allunyada del petit nucli de Vinallop, el més proper a la mateixa. Les instal·lacions quedaven reduïdes a dues vies de sobrepàs, a més de la general, i una via d’accés a una subestació elèctrica. L’edifici de viatgers era del mateix tipus que la resta d’apartadors de la línia.

Edifici de viatgers de Mianes. Foto: Adrià Pàmies, 2014.
Foto 6. Edifici de viatgers de Mianes. Foto: Adrià Pàmies, 2014.

Santa Bàrbara era l’únic municipi de la zona que disposava d’una estació al mateix nucli urbà. Aquesta importància també quedava reflectida en el seu esquema de vies, ja que disposava de quatre vies de sobrepàs, a més de la general. Dues d’aquestes no tenien andana i servien un petit moll de càrrega amb magatzem. A més, hi havia també un petit apartador particular de Campsa, però diverses informacions cartogràfiques inviten a pensar que ja no funcionava l’any 1996.

Edifici de viatgers de Santa Bàrbara. Foto: Adrià Pàmies, 2013.
Foto 7. Edifici de viatgers de Santa Bàrbara. Foto: Adrià Pàmies, 2013.

La darrera estació és la de Freginals. També se la pot considerar un apartador tècnic més que no pas una estació amb vocació de captar viatgers, ja que queda bastant allunyada del nucli que li dóna nom. L’any 1996 disposava d’una via general i dues de sobrepàs. A conseqüència de l’assimilació d’aquell tram a la variant, l’edifici de viatgers es va enderrocar i actualment queden pocs vestigis del conjunt. Només una nova subestació elèctrica amb l’antic rètol de Freginals indiquen on estava la dependència.

Obres d’enginyeria

El relleu poc accidentat de la zona va propiciar que no es duguessin a terme grans obres d’enginyeria, a excepció del viaducte per sobre l’Ebre. Tampoc existeix cap túnel a la zona; de fet només n’existia un en tot el traçat original de València a Tarragona.

Així doncs, les úniques obres presents entre Tortosa i Freginals són ponts, viaductes i altres obres de fàbrica de menor entitat. Majoritàriament presenten una llum reduïda però són abundants en número a causa del gran número de barrancs de la zona.

DSC08604
Foto 8. Tauler metàl·lic del pont sobre el barranc de Lledó. Foto: Adrià Pàmies, 2013.

Originalment, els petits cursos d’aigua més destacables eren creuats mitjançant ponts de tauler metàl·lic d’un únic tram. A partir del primer terç del segle XX, la majoria van ser substituïts per taulers de formigó armat i amb un pilar central. La finalitat d’aquesta modificació va ser permetre el pas de vehicles més pesats.

DSC08126
Foto 9. Pont de la rambla de la Galera, afectat per una avinguda. Foto: Adrià Pàmies, 2013.

El viaducte de l’Ebre (Ebre I des de 1996) és potser l’únic element que mereix ser descrit de manera més extensiva. Aquesta gran obra, inicialment, va ser construïda amb pilars de planxa metàl·lica reomplerts de formigó i un tauler metàl·lic. A inicis del segle es va substituir el tauler i els antics pilars van donar pas a uns nous pilars de fàbrica. La darrera modificació es va produir a conseqüència dels bombardejos de la Guerra Civil durant el 1938, que van deixar l’estructura molt malmesa.

DSC08612
Foto 10. Interior del viaducte del riu Ebre, ja reconvertit en via verda. Foto: Adrià Pàmies, 2014.

A pesar que des del 1996 no hi passen trens en servei comercial, no va ser fins entrat el segle XXI que es va prendre la decisió de desmantellar la via i altres elements ferroviaris. Des del 2013, es troba rehabilitat com a viaducte peatonal integrat a la Via Verda del Baix Ebre. La única modifiació que ha sofert ha estat l’amputació del tram més proper a l’estrep de la riba esquerra.

De Castelldefels a Vilanova a través de la Costa del Garraf

Entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú es desenvolupa un dels traçats ferroviaris més espectaculars de Catalunya. En aquest tram, la línia del ferrocarril avança a través de la costa escarpada del Massís del Garraf.

Foto 1. Un 449 passa pel costat del mar als voltants de Sigtes fent un Regional Exprés de Cambrils a Barcelona-E. de França.
Foto 1. Un 449 passa pel costat del mar als voltants de Sigtes fent un Regional Exprés de Cambrils a Barcelona-E. de França. Autor: Adrià Pàmies. 08/2014.

Durant el segle XIX, va ser una autèntica proesa d’enginyeria construir els nombrosos túnels necessaris per dur a terme el projecte. Avui, és un itinerari molt fotogènic i altament recomanable de recórrer.

Descripció de la línia

El tram entre Castelldefels i Vilanova forma part de l’antic Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona i es va inaugurar l’any 1881, quan es va posar en servei la totalitat del trajecte entre la capital del Garraf i Barcelona.

Foto. Trenhotel "Alhambra" de Granda a Barcelona-Sants passant per l'estació de Garraf. Autor: Adrià Pàmies, 03/2009.
Foto 2. Trenhotel “Alhambra” de Granda a Barcelona-Sants passant per l’estació de Garraf. Autor: Adrià Pàmies, 03/2009.

L’objectiu inicial del projecte era el d’absorbir gran part del trànsit existent del Camp de Tarragona i el sud de Lleida amb Barcelona. No obstant, les aspiracions van derivar finalment cap a la unió de les dues ciutats principals de l’estat. Actualment, i de manera oficial, forma part de la línia de Madrid a Barcelona.

Tot això va comportar que el tram en qüestió esdevingués una de les principals línies de Catalunya i des de sempre ha suportat un trànsit intens. Per aquest motiu es va desdoblar a inicis del segle XX i es va electrificar a la dècada de 1950.

DSC08449
Foto 3. Doble composició de 448Rs fent un servei Regional Exprés de Tortosa a Barcelona-E. de França. Autor: Adrià Pàmies, 01/2014.

El traçat en sí, es desenvolupa en paral·lel a la línia de la costa i només se’n separa a les ciutats importants. A Vilanova, a més, és remarcable la existència d’un Taller Central de Reparacions i el Museu del Ferrocarril de Catalunya.

El tram més abrupte és el comprès entre el baixador de Platja de Castelldefels i Sitges. Existeixen més d’una vintena de túnels en el mateix; així com falsos túnels, viaductes al costat del mar i altres obres de fàbrica. D’aquesta secció és també curiosa l’antiga estació de Vallcarca, actualment abandonada i que donava servei a una planta cimentera.

Foto 4. Una 252 remolcant una composició Arco fent un servei Intercity de Barcelona-Sants a València-Nord.
Foto 4. Una 252 remolcant una composició Arco fent un servei Intercity de Barcelona-Sants a València-Nord.

Avui en dia, el trànsit que presenta és molt variat a pesar que no hi circulen trens de mercaderies. En primer lloc, els serveis R2Sud de rodalies, una de les línies més utilitzades, recorren aquest tram íntegrament. En segon lloc, tots els serveis regionals i de mitja distància que es dirigeixen cap al sud de Barcelona utilitzen aquesta línia. En tercer i darrer lloc, tots els serveis de llarga distància del Corredor del Mediterrani també hi circulen.

En conseqüència, el material rodant que s’hi pot veure és molt ampli, des d’automotors fins a material convencional. Són destacables les 470 per la seva antiguitat i les composicions encapçalades per locomotores de la sèrie 252, sobretot amb rames Talgo i, excepcionalment, composicions de material convencional.

Foto 5. Doble composició de 451s fent un servei Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona-E. de França. Autor: Adrià Pàmies, 12/2014.
Foto 5. Doble composició de 451s fent un servei Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona-E. de França. Autor: Adrià Pàmies, 12/2014.

Ubicacions per a realitzar fotografies

 En aquesta línia pot ser interessant, a priori, fotografiar en estació ja que es conserva un gran nombre edificis de viatgers anteriors a la creació de Renfe (Foto 2). També es pot citar en aquest punt fer una visita al Museu de Vilanova per poder contemplar trens de temps anteriors i fer de pas alguna imatge.

Més enllà de les mateixes estacions, però, existeixen múltiples punts on fer grans fotografies en línia que li donen la rellevància al tram. Seguint la carretera C-31 entre Sitges i Platja de Castelldefels, estrictament en aquest sentit, és imprescindible deturar-se en diverses àrees de descans o aparcaments. Des d’allí es pot accedir a peu a diverses ubicacions. Les més famoses són les ubicades a les proximitats de Sitges i Port Ginesta (Fotos 1 i 6 respectivament).

Foto. Un 121 passa per Port Ginesta fent un servei Intercity de València-Nord a Barcelona-Sants. Autor: Adrià Pàmies 08/2014.
Foto 6. Un 121 passa per Port Ginesta fent un servei Intercity de València-Nord a Barcelona-Sants. Autor: Adrià Pàmies, 08/2014.

L’altre zona on fotografiar per excel·lència és la costa escarpada que hi ha entre Sitges i Vilanova (Fotos  3,4,5 i 7). Aquí, però, el mitjà de transport adequat és un bon calçat. Resseguint el camí de senderisme que uneix les dues ciutats per la costa es poden trobar una gran varietat d’ubicacions per prendre instantànies. La quantitat és tant gran que no s’ha indicat cap lloc en concret en aquest article, és qüestió de buscar el punt que cadascú prefereixi un cop sigui allí.

Foto . Talgo de Barcelona-Sants a Cartagena passant per les proximitats de la Punta Llarga, entre Vilanova i Sitges. Autor: Adrià Pàmies,
Foto 7. Talgo de Barcelona-Sants a Cartagena passant per les proximitats de la Punta Llarga, entre Vilanova i Sitges. Autor: Adrià Pàmies, 02/2015.

A l’ombra de l’Euromed (III): La nova oferta comercial

Introducció

A l’inici del 1997, ja s’havia inaugurat la Variant de l’Ebre, s’havien adaptat a altes prestacions trams de la línia de València a Tarragona i s’estava treballant en d’altres. Malgrat això, la oferta comercial del Corredor Mediterrani no havia experimentat gaires millores. Els motius principals d’aquest desfasament entre la infraestructura i el servei eren, per una banda, un parc de trens limitats a 160Km/h i, per altra banda, les nombroses parades que efectuaven.

Tren de la sèrie 101 fent un servei Euromed d'Alacant a Barcelona. Estació de Garraf. Autor: Adrià Pàmies, 06/2009.
Foto 1. Tren de la sèrie 101 fent un servei Euromed d’Alacant a Barcelona. Estació de Garraf. Autor: Adrià Pàmies, 06/2009.

Així doncs, en aquest context, Renfe es planteja diferents millores en el material rodant així com en els serveis oferits. L’objectiu era revolucionar la xifra d’usuaris i també començar a donar forma i promocionar el concepte de “Velocitat Alta”, molt utilitzat aleshores. Aquest simplement feia referència a renovar línies convencionals i adaptar trens per poder circular a l’entorn dels 200Km/h de manera sostinguda.

16.06.1997: L’Euromed entra en escena

A conseqüència d’una demanda puixant de viatges entre les capitals de la costa mediterrània sorgeix la idea de crear un producte similar a l’AVE, que ja unia Madrid i Sevilla, entre Barcelona i Alacant. Aquest projecte s’acabaria materialitzant en el nou servei Euromed, que seria el primer a circular per sobre dels 160Km/h entre Barcelona i València.

Foto 2. Euromed estacionat a l'estació de Tarragona. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 2. Euromed estacionat a l’estació de Tarragona. Autor: Adrià Pàmies, 04/2005.

Aquesta nova oferta presentava dues característiques que la diferenciarien de les anteriors a la zona: les prestacions del material rodant i com es gestionava comercialment. En primer lloc, el llançament de l’Euromed va servir per trobar un ús útil als 6 trens de la”sèrie 100″ que s’havien construït en ample ibèric, que passarien a conformar la sèrie 101. Aquests eren capaços de córrer a 220 Km/h amb el sistema de seguretat EBICAB que portaven instal·lat i tenien una capacitat de 318 places.

Figura 1. Taula comparativa entre els serveis Intercity i Euromed. Font: Horaris Renfe 1996 i 1997.
Fig. 1. Taula comparativa entre els serveis Intercity i Euromed. Font: Horaris Renfe 1996 i 1997.

La segona característica consistia en nova la política de servei que es va implementar. Per una banda, els Euromed només efectuaven parada a les capitals de província, excloent totes les poblacions de menor entitat. Per altra banda, els serveis a bord eren similars als que ja tenien els AVE de la línia de Madrid a Sevilla, permetent la captació de demanda de viatges de negocis.

lavanguardia
Fig. 2. Anunci del servei Euromed aparegut a la Vanguardia pocs dies abans de l’entrada en servei.

Així doncs, el 16 de juny de 1997 van començar a circular els nous Euromed entre Barcelona, València i Alacant en substitució dels InterCity anteriors. En pocs mesos, s’acabarien convertint en una revolució a la línia, trencant rècords de viatgers i de temps de recorregut.

El nou material complementari i la consolidació del creixement

En els anys següents a la introducció de l’Euromed, aquest servei es va anar complementant amb l’aparició de nou material rodant i productes comercials amb més parades i un perfil d’usuari més proper al viatge d’oci. Amb aquesta finalitat, entre el 1997 i el 1999, es van introduir al corredor les rames Talgo Pendular 6 i les composicions de cotxes de la sèrie 2.000.

Foto 3. Una 252 al capdavant d'una composició formada per una rama de talgo 6 (davant) i una de talgo 4 (darrera). Talgo "Mare Nostrum". 07/2008.
Foto 3. Una 252 al capdavant d’una composició, formada per una rama de Talgo 6 (davant) i una de Talgo 4 (darrera), fent el Talgo “Mare Nostrum”. Autor: Adrià Pàmies, 07/2008.

Les primeres eren composicions idèntiques a les que ja prestaven el servei Talgo 200 a la LAV de Madrid a Sevilla. Com el seu nom indicava, eren aptes per circular a 200Km/h i de manera progressiva van anar substituint les rames Talgo III i Talgo IIIRD. Malgrat no poder superar els 180 Km/h, els Talgo Pendular 4 mai van desaparèixer de la línia.

El segon conjunt de material consistia en cotxes de les sèries 10.000 adaptats per circular a 200 Km/h i amb diverses millores en el seu interiorisme. Van passar a formar les sèries 2.000 i la denominació comercial que els hi va donar renfe va ser la de Arco, fent referència a l’arc mediterrani. Per millorar la seva imatge, també es va aplicar un nou disseny de pitura a certes locomotores de la sèrie 252. Aquestes noves composicions van anar substituint els serveis Diurno i Intercity que encara quedaven al corredor.

Una 252 remolca, a Tarragona, un servei Arco de Barcelona -a Alacant. Autor: Adrià Pàmies, 04/2007.
Foto 4. Una 252 remolca, a Tarragona, un servei Arco de Barcelona -a Alacant. Autor: Adrià Pàmies, 04/2007.

El resultat conjunt de tota la operació, va ser que entre els anys 1995 i 2000 el número d’usuaris a la línia van experimentar un creixement vertiginós. Els viatgers entre Barcelona i València es van més que doblar (Increment del 162,2%) passant a ser la segona relació de llarga distància de l’Estat. Per la seva banda, els usuaris amb Alacant es van gairebé triplicar (Increment del 191,7%).

Figura 2. Taula comparativa entre els usuaris de les principals línies de llarg recorregut els anys 1995 i 2000. Font: Informe 2011 del Observatorio del Ferrocarril Español.
Fig. 3. Taula comparativa entre els usuaris de les principals línies de llarg recorregut els anys 1995 i 2000. Font: Informe 2011 del Observatorio del Ferrocarril Español.

En conclusió, és innegable que una millora conjunta d’infraestructura, com ho va ser la Variant de l’Ebre, i d’oferta comercial, van servir per rellançar el Corredor Mediterrani.

L’estancament de l’Aldea

A pesar del gran impacte positiu que va suposar la nova línia, aquest no ho va ser tant a la zona del Baix Ebre – Montsià. La desaparició dels serveis de llarga distància a l’estació de Tortosa, s’hagués pogut compensar si la nova estació de l’Aldea hagués absorbit tot aquest trànsit; però això no va succeir.

TGN200610001
Foto 5. Una doble composició d’unitats de la sèrie 470 sortint de Tarragona. Autor: Adrià Pàmies, 10/2006.

La decisió de no fer-hi parar els Euromed va suposar una reducció del número de relacions ferroviàries, sobretot amb València. En aquesta ruta, que ja presentava uns serveis regionals mínims, es van reduir el número de circulacions de llarg recorregut de 11 a 7 trens en dies laborables. A més, la reducció del temps de viatge, d’uns 25 minuts, podria no servir de compensació a certs usuaris davant el major temps d’accés a la nova estació de l’Aldea. És a dir, en cap cas, la Variant de l’Ebre va suposar un gran benefici per a la zona.

No obstant això, la progressiva millora dels serveis regionals a la zona durant els primers anys del segle XXI ha compensat, en part, l’estancament posterior a l’Euromed. Aquest canvi s’ha produït, sobretot, gràcies a la quintuplicació de la oferta entre Vinaròs i Tortosa durant el periode 2000-2015 i la introducció d’automotors adaptats millor als serveis regionals, com les unitats de la sèrie 470.

A l’ombra de l’Euromed (II): L’antiga oferta comercial

Introducció

Malgrat que el projecte definitiu de la Variant de l’Ebre va ser redactat l’any 1988, no seria fins l’any 1996 que entraria en servei. Durant tots aquest temps, el Corredor del Mediterrani va presentar una oferta comercial originària dels anys 80′ i que no va sofrir alteracions significatives fins després de la inauguració del nou traçat.

Foto 2. Un tren de la sèrie 448 fent un servei InterCity a Alcázar de San Juan. Autor: Adrià Pàmies, 07/2006.
Foto 1. Un tren de la sèrie 448 fent un servei InterCity, durant molts anys el pilar central de l’oferta comercial del Corredor Mediterrani. Ubicació: Alcázar de San Juan. Autor: Adrià Pàmies, 07/2006.

Aquest segon article, doncs, està dedicat a l’anàlisi de tots aquests serveis previs a l’Euromed, centrant la atenció, de manera especial, al seu pas les Terres de l’Ebre.

Uns serveis de llarg recorregut hereus de la dècada dels 80′

Fent un cop d’ull als horaris de la temporada d’estiu de l’any 1996, l’any de la posada en servei de la variant, es constata l’existència de quatre productes diferents: InterCity, Diurno, Estrella i Talgo, adaptats a perfils d’usuaris distints.

Taula 1. Resum de la oferta comercial del Corredor Barcelona-València al 1996. Font: Horaris Renfe Catalunya-Llevant, Juny 1996.
Taula 1. Resum de la oferta comercial del Corredor Barcelona-València al 1996. Font: Horaris Renfe Catalunya-Llevant, Juny 1996.

Aquests tipus de servei eren prestats per material construït majoritàriament entre 5 i 10 anys abans. En primer lloc, els electrotrens de la sèrie 448, que estaven destinats exclusivament al servei InterCity. En segon lloc, també circulaven diàriament composicions de material convencional fent serveis Diurno i Estrella, que eren remolcades, cada cop més, per locomotores de la sèrie 252. En tercer i últim lloc, les rames Talgo III, Talgo IIIRD i Talgo Pendular 4 completaven el parc.

Foto 2. una locomotora de la sèrie 269 remolca una composició de 9.000's fent un servei Diurno. Ubicació: Vitòria (Gasteiz) Autor: A. Pàmies, 07/2005
Foto 2. una locomotora de la sèrie 269 remolca una composició de 9.000’s fent un servei Diurno. Ubicació: Vitòria (Gasteiz) Autor: A. Pàmies, 07/2005

En qualsevol cas, la velocitat màxima de tots ells no excedia dels 160 Km/h i en alguns serveis era sensiblement inferior. Totes aquestes característiques, conjuntament amb la saturació de la línia, de via única, feien que el temps de viatge entre Barcelona i València no baixés gaire per sota de les 4 hores.

Taula 2. Horaris entre Barcelona i València de la temporada d'estiu de 1996. Font:
Taula 2. Horaris entre Barcelona i València de la temporada d’estiu de 1996. Font: Horaris Renfe Catalunya-Llevant, Juny 1996.

Respecte al servei que oferien a les terres de l’Ebre, gairebé tots paraven a l’estació de Tortosa. Només 3 InterCity‘s no paraven a la capital del Baix Ebre, tot i que sí que ho feien a Vinaròs. Per la seva banda, també existien 2 serveis que feien altres parades a la zona  a més de Tortosa: El Diurno “Valencia-Expreso”, a l’Ametlla de Mar, i l’Estrella “Mar Menor”, a l’Ametlla, l’Aldea i Ulldecona. En conclusió, Tortosa era l’estació referència de la zona i parada quasi obligada de la majoria dels serveis que passaven per la línia.

Uns serveis regionals molt reduïts entre Tortosa i València

Els serveis regionals que existien a Tortosa a mitjans de la dècada dels 90 estaven orientats sobretot a Barcelona, amb la presència de serveis Catalunya Exprés des de 1992. En aquest sentit, és altrament remarcable que només existís 1 servei amb València en contrast amb els 9 que unien Tortosa i Barcelona.

Foto 4. Una doble composició de 440R a l'estació de Tortosa. Autor: Adrià Pàmies, 04/2005.
Foto 3. Una doble composició de 440R a l’estació de Tortosa. Autor: Adrià Pàmies, 04/2005.

Aquest servei únic era un Regional Delta que cobria la ruta sencera entre Barcelona-Estació de França i València-Estació del Nord. A més, la desinformació sobre el mateix era molt notòria ja que no apareixia en cap horari complet de Barcelona a València i tampoc existia cap fulletó d’horaris sobre les parades entre Tortosa i Vinaròs.

Taula 3. Horaris del Regional Delta de Barcelona a València i invers de la temporada 1995/6. Font: Horaris Ca1 i L7 de Regionals Renfe.

El material utilitzat aleshores eren trens de les sèries 432 i 444 pels serveis Catalunya Exprés amb Barcelona i 440 o 440R per la resta, tots ells limitats a 140 Km/h. Potser també era remarcable el fet que es destinés material pensat per rodalies al servei Barcelona-València, tot i que no era una excepció al conjunt de la xarxa en aquells anys.

09.08.1996: L’adéu al Tortosa-Freginals

Després de més de 8 anys des de l’inici de la redacció del projecte de la Variant de l’Ebre, el dia 9 d’agost de 1996 es va produir la darrera circulació per l’antic traçat entre Tortosa i Freginals. El darrer tren de llarga distància que va parar a Tortosa va ser el “Mediterráneo-Talgo”, que unia Montpeller amb València.

Foto 4. Una locomotora de la sèrie 252 remolcant una coposició de 3 rames de Talgo III normal. Torredembarra. Autor: Adrià Pàmies, 12/2005.
Foto 4. Una locomotora de la sèrie 252 remolcant una coposició de 3 rames de Talgo III original. Torredembarra. Autor: Adrià Pàmies, 12/2005.

Des del dia següent, tota circulació entre l’Aldea i Ulldecona utilitzaria de manera exclusiva el nou traçat. Això va suposar la supressió de la parada a Tortosa de tots els trens de llarga distància, que van passar a utilitzar a la nova estació de l’Aldea.

El principal aspecte negatiu del canvi va ser la conseqüent clausura i desmantellament del tram de Tortosa a Freginals, que va comportar inevitablement que el tram de l’Aldea a Tortosa passés a ser en cul-de-sac. A partir d’aleshores aquest només seria utilitzat per trens regionals i algun mercaderies esporàdic. Tot això va comportar un empitjorament notori de les comunicacions de Tortosa amb València, que a partir d’aleshores van requerir un transbordament a l’Aldea. La única excepció va ser el manteniment del servei regional amb València amb canvis de sentit a Tortosa i l’Aldea.

Taula 4. Coparativa entre els teps de viatge
Taula 4. Comparativa entre els temps de viatge anteriors i posteriors a la inauguració de la variant de l’Ebre. Font: Horaris Barcelona-Andalusia, Madrid-Cerbère i València-Montpeller de l’estiu de 1996

En un primer moment, les millores en el temps de viatge de Barcelona a València no van ser molt importants, d’entre 5 i 15 minuts en funció del tren. No obstant, eren encara molt pobres en comparació amb tot el que podia oferir la línia renovada. És a dir, calia material rodant de millors prestacions per poder oferir uns temps més competitius.

A l’ombra de l’Euromed (I): La Variant de l’Ebre

Introducció

Aquest és el primer de quatre articles dedicats a totes les modificacions que es van produir a la zona del Baix Ebre i Montsià quan, a l’any 1996, es va obrir al trànsit la variant de l’Ebre i, un any més tard, van entrar en servei els trens Euromed.

Foto 1: Tren de la sèrie 101 fent un servei Euromed d'Alacant a Barcelona. Autor: Adrià Pàmies.ç, 06/2009.
Foto 1. Tren de la sèrie 101 passant per Gavà fent un servei Euromed d’Alacant a Barcelona. Autor: Adrià Pàmies, 06/2009.

L’article present està dedicat a la gestació i descripció del nou traçat en sí mateix. Aquest, a més de suposar una gran millora de la velocitat comercial, també va comportar un gran estalvi de quilòmetres per als trens de llarga distància.

La problemàtica inicial

A l’inici de la dècada dels anys 80 la línia de València a Tarragona era bàsicament de via única malgrat ser un eix important de comunicació de la xarxa ferroviària.

A més, existien diversos trams on qualsevol actuació era complicada ja que la línia creuava nuclis molt poblats o per dificultats pròpies del relleu de la zona. Un d’aquests punts destacats era el pas del traçat per la zona de Tortosa i Amposta.

Fig 1. Situació a la zona de Tortosa a l'any 1980. En discontinu línies fora de servei o mai acabades
Fig. 1. Situació a la zona de Tortosa a l’any 1980. En discontinu línies fora de servei o mai acabades. Autor: Adrià Pàmies.

Per una banda, existia el problema inherent de creuar el riu Ebre on ja existia una gran obra de fàbrica que seria necessari modificar. Per altra banda, la línia feia una gran volta remuntant la vall de l’Ebre des de Freginals fins a Tortosa i després tornant a baixar fins a l’Aldea. Entre Vinaròs i l’Aldea existeixen 35 Kms en línia recta però el ferrocarril en feia 58.

Per tots aquests motius, es va plantejar que, a l’hora de desdoblar el traçat, potser, la millor solució no era passar per Tortosa.

Les diferents alternatives

Entre els anys 1983 i 1984 diversos organismes, com la Dirección de Planificación de Renfe i la Direcció de Transport de la Generalitat, realitzen diferents estudis de quines són les possibles alternatives que es podrien considerar a la zona. En aquests informes ja es prioritza de manera clara la creació d’un un bon servei entre Barcelona i València amb ferrocarril.

Com a conclusió, el març de 1984, la Dirección General de Infraestructura del Transporte recull totes les possibles variants en un estudi d’alternatives.  Aquestes poden resumir-se en les següents 5:

I. Desdoblar i adaptar el traçat existent.
II. Variant de Santa Bàrbara a Camp-redó.
III. Variant de Santa Bàrbara a l’Aldea.
IV. Variant de Freginals a l’Aldea.
V. Variant de Vinaròs a l’Aldea per la costa.

Fig. 2. Les diferents alternatives plantejades
Fig. 2. Les diferents alternatives plantejades. Autor: Adrià Pàmies a partir de la informació facilitada a les Jornades Tècniques Euromed, 1997.

De totes elles, la més econòmica era la I. No obstant, per una banda, comportava diversos problemes tècnics com ara l’augment de radis de corba en zones urbanes i la possible modificació d’obres rellevants com el viaducte de l’Ebre a Tortosa. Per altra banda, no resolia el problema de la llarga distància que recorria el ferrocarril en front a altres mitjans de transport.

La més cara era la V (49,5% més que la I), ja que comportava la construcció d’una gran longitud de nou traçat a través dels municipis d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Amposta. A més, també s’havia de construir un nou viaducte on la llera del riu és notòriament ample. Per contra, presentava el major estalvi de recorregut (22,5 Kms).

En aquest informe la opció més ben parada és una de les solucions intermèdies, la IV: fer una variant de Freginals a l’Aldea. Suposava un estalvi de 18,4 Kms i només un increment de 7,6% respecte desdoblar el traçat actual.

Estalvi alternatives
Taula 1. Característiques de cada una de les alternatives. Font: Jornades Tècniques Euromed, 1997.

Finalment, el juny de 1985, la Dirección de Infraestructura del Tranporte opta per la variant de Freginals a l’Aldea i un any més tard es comença a redactar el projecte. Inicialment la velocitat de projecte és de només 160 Km/h a excepció del tram de nova construcció on és de 200 Km/h.

El pas definitiu a línia d’altes prestacions

Durant el mes de maig de 1987 el projecte fa un canvi d’orientació ja que és inclosa, la línia de València a Tarragona, en el Plan de Transporte Ferroviario com a infraestructura apta per a circular a 200 Km/h.

Aquest canvi no té gaires efectes sobre la variant però sí sobre els trams limítrofs a la mateixa, inicialment prevists per 160 Km/h. La afectació més destacable és la decisió de construir una nova estació a l’Aldea enlloc de reformar l’antiga, ja que la corba d’entrada no es pot adaptar a la nova velocitat de projecte.

Fig.3. Situació després de la inauguració de la variant de l'Ebre. En vermell, tot allò que va  ser suprimit. Autor: Adrià Pàmies.
Fig.3. Situació després de la inauguració de la variant de l’Ebre. En vermell, tot allò que va ser suprimit. Autor: Adrià Pàmies.

Així doncs, el projecte s’acaba de redactar l’any 1988 i té com a punts més rellevants la construcció d’un nou viaducte sobre l’Ebre de més d’1 quilòmetre i una nova estació central al nord-oest de l’Aldea.

El nou viaducte de l’Ebre

La principal obra d’enginyeria de la variant consistia en la construcció d’un nou viaducte per a travessar l’Ebre ubicat en el PK 180,5. Aquest va anomenar-se Ebre II i, en conseqüència, l’original de Tortosa va passar a ser anomenat com Ebre I.

???????????????????????????????????????????
Foto 2. Un automotor de la sèrie 470 acaba de creuar el viaducte Ebre II fent un Regional Exprés de València a Tortosa. Autor: Adrià Pàmies, 04/2014.

El viaducte en qüestió presenta una longitud total de 1.006 metres repartits en 22 trams de longituds desiguals. De tots ells en destaca el tram central per sobre el riu Ebre, de cantell variable, que té una llum de 92 metres.

Una de les peculiaritats que presenta aquest viaducte és les barreres anti-vent que estan col·locades a la part oest del mateix per evitar que els trens bolquin si bufen fortes ràfegues.

La nova estació de l’Aldea

Com s’ha comentat anteriorment, va ser necessària la construcció d’una nova estació al nucli de l’Aldea per substituir l’antiga i convertir-se en la principal de la zona, ja que els trens de llarg recorregut ja no entrarien a Tortosa.

Malgrat la importància regional que té l’estació, l’esquema de vies no és molt complex.

Aldea_esquema
Fig.4. Esquema de vies de la nova estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa. Autor: Adrià Pàmies a partir de la informació topogràfica de l’ICGC.
Aldea21
Fig.5. Plànol a escala de l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa. Autor: Adrià Pàmies a partir de la informació topogràfica de l’ICGC.

L’estació disposa de dues vies generals de pas directe direcció València-Tarragona sense andana i una via general direcció Aldea-Tortosa amb andana. Aquesta darrera també actua com a via de sobrepàs dels trens sentit València. A més existeixen dues vies de sobrepàs més amb andana: una sentit Tarragona i una altra sentit València.

DSC07427
Foto 3. A l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa una doble composició de 447’s inverteix el sentit de la marxa per retrocedir fins a Tortosa fent un servei Regional Procedent de València. Autor: Adrià Pàmies, 07/2013.

Per acabar, s’ha de mencionar també que l’edifici de viatgers es troba a la dreta de les vies sentit Tarragona i al costat de la població. És d’estil senzill i d’una sola planta.

De Barcelona a Castelldefels a través del delta del Llobregat

La gran quantitat d’ubicacions i circulacions ha fet prendre la decisió de dedicar tres articles de fotografia ferroviària, i no un, a la línia de Barcelona a Sant Vicenç per Vilanova. En conseqüència aquest és el primer dels tres articles i està dedicat exclusivament al tram de comprès entre Barcelona-Sants i Castelldefels.

El 451.008 Passa per Viladecans fent un servei de la línia R2 entre Granollers-Centre i Castelldefels. 23/01/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 1. El 451.008 Passa per Viladecans fent un servei de la línia R2 entre Granollers-Centre i Castelldefels. 23/01/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Descripció de la línia

El tram de línia ferroviària entre Barcelona-Sants i Castelldefels forma part del ferrocarril de Madrid a Barcelona per Casp i Móra. Va ser inaugurat conjuntament amb la resta de la secció entre Barcelona i Vilanova el 1881. No obstant, la terminal original de la línia no era Sants sinó Sant Beltran, una estació desapareguda situada a prop del Port i del barri del Poble Sec de Barcelona.

El 1887 és l’any en què es posa en servei el ramal d’enllaç entre les estacions del Prat i Sants a través de l’actual barri de Bellvitge. A partir d’aleshores es pot considerar que tota la ruta que segueixen els trens avui ja està construïda.

Un servei Intercity de Reforç fet am material arco acaba de sortir del calaix de formigó de Sants. Barcelona. 30/04/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 2. Un servei Intercity de Reforç, fet amb material “Arco”, acaba de sortir del calaix de formigó de Sants. Barcelona. 30/04/2014. Autor: Adrià Pàmies.

La línia travessava i travessa una zona molt plana formada bàsicament per camps de cultiu del delta del Llobregat i no hi destaca cap gran obra d’enginyeria. Les úniques excepcions són el viaducte per sobre del Llobregat al Prat i el recent soterrament de la línia en aquesta mateixa localitat.

Més endavent, durant els anys 70 es va construir el ramal de l’aeroport en paral·lel a la mateixa i diversos enllaços per facilitar el trànsit de mercaderies cap i des de el port de Barcelona. Simultàniament, la línia quedava immersa en l’entramat de nous barris obrers que es construien a la zona de l’Hospitalet de Llobregat.

130 fent un servei Euromed. Entre Viladecans i el Prat de Llobregat. 14/02/2014. Autor: Adrià Pàmies
Foto 3. Un 130 fent un servei Euromed. Entre Viladecans i el Prat de Llobregat. 14/02/2014. Autor: Adrià Pàmies

Amb l’arribada de l’alta velocitat, ja al segle XXI, la línia experimenta canvis substancials entre el Prat i Barcelona. Algunes de les infraestructures de la línia de l’aeroport passen a format part plenament del ferrocarril en qüestió i es soterra la línia al Prat de Llobregat. També hi deixen de circular els trens de mercaderies, que ho passen a fer per la nova línia entre Can Tunis i el Papiol.

Actualment la línia segueix tenint un pes molt important en el trànsit de viatgers. Tots els serveis regionals cap al sud l’utilitzen i els serveis de rodalies de les línies R2, R2Nord i R2Sud també. Alguns d’ells finalitzen el recorregut a les estacions de l’Aeroport i Castelldefels. La varietat de material és realment molt gran i diversa ( 447, 448R, 449, 450, 451, 470 i civia), afavorint així el possible aficionat.

Doble composició de civia's fent un servei de la línia R2 entre Granollers-Centre i Castelldefels
Foto 4. Una doble composició de civias fent un servei de la línia R2 entre Granollers-Centre i Castelldefels. Gavà. 26/05/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Després de la inauguració de la línia d’Alta Velocitat, només hi resta el trànsit de llarg recorregut destinat al corredor del Mediterrani i l’Estrella entre Madrid i Barcelona. la majoria de serveis estan prestats per material de les sèries 130 i locomotores 252 remolcant rames de Talgo VI. Són més escassos però també presents 121, cotxes “Arco” i rames Talgo IV, V i VII.

En temps pretèrits era habitual veure nombrosos trens nocturns al matí quan arribaven a Barcelona. A la foto, l'Estrella "Pío Baroja" passa per Gavà procedent de Salamanca i Gijon.
Foto 5. En temps pretèrits era habitual veure nombrosos trens nocturns al matí quan arribaven a Barcelona. A la foto, l’Estrella “Pío Baroja” procedent de Salamanca i Gijón passa per Gavà. 22/06/2009. Autor: Adrià Pàmies.

Ubicacions per a realitzar fotos

Les mateixes estacions poden ser un bon lloc per a fer fotos (Foto 6). La mateixa estació de Sants ha guanyat amb claror des de la seva reforma. Malgrat tot s’ha de tenir sempre en compte que és una estació soterrada i la llum, escassa.  A més, és necessari disposar d’un bitllet vàlid per poder accedir a les andanes.

El 121.016 és a punt de sortir de Barcelona-Sants fent un servei Intercity cap a València-Nord. 06/06/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 6. El 121.016 és a punt de sortir de Barcelona-Sants fent un servei Intercity cap a València-Nord. 06/06/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Just a la sortida de Sants, es troba la primera ubicació per a fer fotos en plena línia. Es tracta de la passarel·la peatonal que uneix la Ronda de la Via amb l’estació de metro de Santa Eulàlia (Foto 2). La línia està en corba i la orientació és variant però tendint a oest/sud-oest a est/nord-est. En conseqüència, els millors moments són des del matí fins poc després del mig-dia.

La següent ubicació rellevant es troba molt a prop de l’estació de Bellvitge, en concret és un pas elevat situat una mica més al nord de la mateixa (Foto 7). Les bones preses són les que inclouen els trens sortint sentit Castelldefels circulant per sobre del viaducte de l’antiga línia de l’aeroport. El millor moment és a la tarda, tarda-vespre a causa de la forta orientació nord a sud del traçat.

L'Euromed directe entre Barcelona-Sants i València-Joaquín Sorolla passa pel viaducte de l'antiga línia de l'aeroport. Bellvitge. 13/04/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 7. L’Euromed directe entre Barcelona-Sants i València-Joaquín Sorolla passa pel viaducte de l’antiga línia de l’aeroport. Bellvitge. 13/04/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Per trobar més llocs bons, és necessari recórrer un grapat de quilòmetres i arribar fins a dos passos superiors ubicats poc abans del baixador de Viladecans. Per accedir-hi és necessari seguir el carrer de la Tecnologia cap a l’est fins que es trobi un camí agrari que passi per sota de la C-32. A partir d’aquí, un dels passos (Foto 1) es troba de manera immediata, el següent (Fotos 3 i 8) és una mica més lluny seguint el mateix camí.

449 fent un Regional Exprés a Reus. Entre Viladecans i El Prat de Llobregat. 20/03/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Foto 8. Un 449 fent un Regional Exprés a Reus. Entre Viladecans i El Prat de Llobregat. 20/03/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Entre els dos punts es cobreix un ampli ventall de possibilitats que els fan esdevenir llocs on s’hi pot fotografiar pràcticament tot el dia. És preferible, però, fotografiar des del més pròxim a Viladecans durant la tarda i des del més apartat durant el matí i mig-dia.

A partir d’aquí, els millor llocs són les pròpies estacions de Viladecans, Gavà (Fotos 4 i 5) i Castelldefels (Foto 9). En totes elles és necessari tenir un bitllet vàlid per poder accedir a les andanes. A més, existeixen encara algunes ubicacions potencials entre les dues darreres estacions; però depenen fortament del creixement de les canyes i no seran descrites.

Una 252 remolca dos rames de talgo VII fent un servei Euromed de Barcelona a Alacant. Castelldefels. 22/12/2008. Autor: Adrià Pàmies
Foto 9. Una 252 remolca dues rames de talgo VII fent un servei Euromed de Barcelona a Alacant. Castelldefels. 22/12/2008. Autor: Adrià Pàmies

El “Montserrat Exprés” comença a circular

Des del passat dia 2 de juny, FGC ha posat en marxa un nou servei de tipus turístic entre Barcelona i el santuari de Montserrat, comercialitzat amb el nom de “Montserrat Exprés”. El producte consisteix en un bitllet que inclou el desplaçament d’anada i tornada així com un pack de benvinguda amb vals de descompte, guia de viatge i altres obsequis.

Per al desplaçament, s’ha creat un tren directe especial entre l’estació de Barcelona-Plaça Espanya i Monistrol, on s’enllaça amb el cremallera que ascendeix cap al monestir. La tornada és oberta a qualsevol combinació però també existeix el corresponent servei directe de tornada des de  Monistrol. Amb aquesta finalitat, la unitat 213.37 ha estat decorada amb vinils especials.

El 213.37 a l'espera de realitzar un servei Montserrat Exprés. Barcelona-Pl. Espanya.  05/06/2014. Autor: Adrià Pàmies.
El 213.37 a l’espera de realitzar un servei Montserrat Exprés. Barcelona-Pl. Espanya. 05/06/2014. Autor: Adrià Pàmies.

Els horaris són els següents:

Montserrat Exprés:
Barcelona-Pl. Espanya (08:55) -> Montserrat (10:28)
Montserrat (14:44) -> Barcelona-Pl. Espanya (16:27)
Circula diari. Amb transbordament a Monistrol.

Així doncs, la experiència adquirida en una prova pilot realitzada l’estiu passat ha tingut continuitat aquest any, amb el Montserrat Exprés.  No hi ha data de finalització del servei; segons FGC, aquest durarà fins que la demanda ho requereixi.

Ja es poden comprar els bitllets del “Tarraco Talgo”

El dimarts dia 27 de maig es va fer la presentació oficial del nou tren turístic “Tarraco Talgo” entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, amb un passat romà declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco.

El mateix dia, també es van fer públics els horaris, les tarifes i la oferta comercial. Així doncs, el tren circularà tots els dissabtes entre el 31 de maig i el 4 d’octubre de 2014 amb el següent horari:

Tarraco Talgo:
Barcelona-Estació de França (10:13) -> Tarragona (11:43)
Efectua parades a Barcelona-Sants (10:33) i Vilanova i la Geltrú (11:10)

Tarragona (19:28)-> Barcelona-Estació de França (*)
Efectua parades a Vilanova i la Geltrú i Barcelona-Sants*

*Oficialment no s’especifica cap hora de parada en concret

El Tarraco Talgo passa pels Muntanyants camí de Tarragona en el seu viatge de presentació. 27/05/2014. Autor: Marc Lurigados.
El Tarraco Talgo passa pels Muntanyants camí de Tarragona en el seu viatge de presentació. 27/05/2014. Autor: Marc Lurigados.

L’oferta comercial inclou bitllet d’anada i tornada des de Barcelona o Vilanova a Tarragona, visita guiada a la mateixa i descomptes a museus i establiments. En resum, és un paquet turístic complet i de moment no es contempla, segons la pàgina web, la comercialització parcial.

Els bitllets ja es poden adquirir a la pàgina web de Renfe Operadora, a l’apartat de “ocio en tren” de la venda on-line. Els preus des de Barcelona, sense descompte, són de 36 euros en turista i 50 en preferent.

Viatge de proves del tren turístic “Tarraco”

Avui al matí, ha sortit de l’Estació de França de Barcelona camí de Tarragona el futur tren turístic “Tarraco” en un viatge de proves. Malgrat la suposada imminent entrada en servei, encara es desconeixen dades oficials sobre tarifes i horaris. Segons fonts no oficials, circularà tots el dissabtes fins a inicis d’octubre.

Futur tren turístic "Tarraco" estacionat a l'estació de Tarragona en viatge de proves. 26/05/2014. Autor: Adrià Pàmies.
Futur tren turístic “Tarraco” estacionat a l’estació de Tarragona en viatge de proves. 26/05/2014. Autor: Adrià Pàmies.

El material utilitzat ha estat la restaurada rama 2B2 de Talgo III RD remolcada per la locomotora 252.013. Els cotxes, retirats del servei l’any 2010 han recuperat part de l’esplendor que van tenir en el passat lluint de nou les incripcions i logotips de Trans-Europ-Express.

A nivell històric, la rama és una de les dues que va iniciar el servei directe entre Barcelona i Ginebra l’any 1969, conegut amb el nom de Catalan-Talgo. Fou una revolució a la seva època en ser el primer tren internacional directe des de Barcelona gràcies al seu sistema de canvi d’ample de via, que feia innecessari el transbordament a les estacions frontereres.

El metro històric tornarà a circular

Finalment, segons informa TMB, el metro històric de la sèrie 300 tornarà a circular la nit del 9 al 10 d’abril.  La ruta serà la mateixa que les darreres dues edicions: de l’estació de la Pau a la de Sagrada Família de la línia 2.

Metro històric de la sèrie 300 a l'estació de la Pau. 03/2011. Autor: Adrià Pàmies.
Metro històric de la sèrie 300 a l’estació de la Pau. 04/2011. Autor: Adrià Pàmies.

La particularitat d’enguany és que el metro de Barcelona i aquest comboi fan 90 anys que es van posar en servei. En la mateixa línia de clebrar aquest esdeveniment, TMB ha organitzat un concurs de relats breus de temàtica relacionada amb el ferrocarril metropolità de la ciutat.

Per a més informació sobre la sortida i la venda d’entrades es recomana consultar la pàgina web de TMB.